Bouwbesluit en rapportages

 

Naast alle bouwtekeningen en constructieberekeningen zijn er nog een aantal berekeningen, rapportages en
keurmerken benodigd voordat de gemeente uw vergunning verleent voor het realiseren van uw project.

tl_files/Afbeeldingen in pagina/Rapportages.JPGHierbij kunt u denken aan de volgende onderdelen:

  • Gebruiksoppervlakteberekeningen
  • Verblijfsoppervlakteberekeningen
  • Daglichtberekeningen
  • Luchtverversingsberekeningen
  • Doorspuibaarheidberekening
  • EPW (energieprestatie woningbouw)
  • EPU (energieprestatie utiliteitsbouw)
  • Politiekeurmerk Veilig Wonen
  • DUBO (Duurzaam Bouwen)
  • Brandbeveiliging

Al de benodigde berekeningen en rapportages kunnen gemaakt worden door ons.