Constructieberekeningen

Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo werkt nauw samen met een vaste constructeur. Hier worden alle staal-, hout- en betonberekeningen gemaakt. Hiervan wordt een rapport opgemaakt dat voldoet aan alle wettelijke eisen die de overheid stelt.

Alle constructietekeningen worden verzorgd door Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo aan de hand van het opgemaakte rapport van de constructeur.

De gemaakte tekeningen worden daarna uiteraard gecontroleerd en afgestempeld door de constructeur.