Omgevingsvergunning


Naast de tekeningen, berekeningen en rapportages van uw project verzorgt Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo ook alle vergunningsaanvragen die bij uw project benodigd zijn.

Het kan voorkomen dat er naast de aanvraag omgevingsvergunning ook nog meerdere vergunningen benodigd zijn, denk hierbij aan:
  • Sloopvergunning
  • Kapvergunning
  • Inritvergunning
  • Aanvraag bouwstroom
  • Aanvraag NUTS-voorzieningen
Er wordt vooraf bekeken welke vergunningen er benodigd zijn. De benodigde vergunningen worden ingevuld en ingediend bij de gemeente. Dit kan zijn vooraf, tegelijk of na een aanvraag omgevingsvergunning.