Disclaimer.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Sander Swinkels Bouwkundig Tekenburo niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.